Sunumlarınızı [email protected]  adresine göndermeniz gerekmektedir.

Sunum  başlığı ve özet gönderimi: 09 Eylül 2022

Gönderilen özetler 250 kelimeyi aşmayacak şekilde olmalıdır. Sunum amacı ve içeriğini özetlemelidir.

Sunum özetleri kabulü: 16 Eylül 2020

Sunumların gönderilmesi: 23 Eylül 2022

Sunumlarınız maksimum 15 Dk’yı geçmemelidir.

Kurum ve ÜNAK logoları sunumlarda kullanılması beklenmektedir.

Sempozyum sonrasında sunumlarınızı tam metin bildiri şeklinde göndererek UNAK Bildiriler web tabanı ve Zenodo hesabı içerisinde doi numarası vererek yayınlanacaktır.  Bu nedenle bildiri sahiplerinin çalışmalarını Bildiri Tam Metin Şablonu’na uygun biçimde düzenlemeleri gerekmektedir. Bildirilerinizi 01.Kasım.2022 tarihine kadar [email protected] adresine göndermenizi rica ederiz. Bildiri tam metni kuralları da aşağıda yer almaktadır.

Sorularınız için [email protected] adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Tam Metin Bildiri Hazırlama Rehberi ve Şablonu

Öz’leri kabul edilen bildirilerin tam metinleri aşağıdaki rehbere göre hazırlanmalıdır.

Gönderilen tüm çalışmalar Bilimsel Komite tarafından değerlendirilecektir. Bildiriler Sempozyum bildiri gönderme sayfası aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir. Çalışma metinleri 15 sayfayı aşmamalıdır (şekiller, tablolar, kaynakça ve ekler dâhil). Sayfa sınırını aşan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. Tam metinler MS Word formatında (.doc) hazırlanmalıdır. Tam metin bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır (Araştırmanın/Çalışmanın türüne bağlı olarak bölümler değişiklik gösterebilir).

 • Giriş
 • Araştırmanın alan yazını (literatür), arka plan bilgisi
 • Amaç, yöntem
 • Bulgular
 • Sonuç ve öneriler
 • Var ise teşekkür ve ekler
 • Kaynakça
Format ve Stil
 • Tam metin bildiriler aşağıdaki formatta hazırlanmalıdır: 
 • A4 ve MS Word formatında olmalıdır.
 • Başlık 15 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Başlık 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır.
 • 10 punto, tek satır aralığında, Times New Roman olmalıdır.
 • Sayfa düzeni sağa ve sola yanaşık olmalıdır (MS word formatında kenar boşlukları “Normal” olarak seçilmelidir).
 • Ana ve alt bölüm başlıkları numaralandırılmamalıdır. İlk düzey bölüm başlıkları 11 punto ile koyu, ikinci düzey başlıklar da 11 punto ile italik yazılmalıdır.
 • Tablo ve şekiller metin içinde verilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 10 punto ile ortalanarak yazılmalı ve ayrı ayrı numaralandırılmalıdır.
 • Atıf ve kaynakça APA stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynakça, 9 punto olmalıdır.
İlk sayfa
 • Başlık (15 punto, kalın ve ortalı olmalıdır. Başlık 15 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta kısaltma ve formül kullanmaktan kaçınılmalıdır)
 • Yazar/lar bilgisi (Ad, soyad, akademik unvan (var ise), üniversite/kurum, bölüm, e-posta). Yazara/lara ait bilgiler dipnot olarak verilmelidir.
 • Öz (10 punto, tek satır aralığında, Times New Roman ve italik olmalıdır.). Öz’de, araştırmanın amacı, kapsamı, araştırma soruları, araştırma deseni, veri toplama ve analiz yöntemi, bulgular ve sonuçlar kısaca açıklanmalıdır. Tam metindeki öz atıf içermemelidir.
 • Tam metinde öz, en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır.
 • En az 3 en fazla 6 kelime anahtar kelime mutlaka eklenmelidir.

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği © 2022