Sempozyum Düzenleme Komitesi


 

Fatih KUMSEL, ÜNAK

Ömer ORHAN, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu / ÜNAK

H. Murat YÜCEL, Türk Tarih Kurumu / ÜNAK

Kübra Zayim GEDİK, Bezmialem Vakıf Üniversitesi / ÜNAK

Rumeysa Çölden AKGÜL, Mirakıl / ÜNAK

Sefa BAYRAKTAR. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi/ ÜNAK

Esma AYTÜRK, Bilkent Üniversitesi / ÜNAK

Yerel Komite


 

Dr.Öğr. Üyesi Fatih KALECİ, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Arif HATİPOĞLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Necati ŞAHİN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ali VURDAAL, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bekir UMUTLU, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mustafa Celaleddin ÜSTÜN, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ayşe KUŞPINAR, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Şükrü YAYLA, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği © 2022