Çağrılı Konuşmacılar

Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya

Prof. Dr. Mehmet Ali Akkaya

“Sürdürülebilir Kalkınma ve Kütüphaneler: Sürdürülebilir Gelişimin Yaygınlaştırılmasında Bilgi Sürekliliğinin Aracı Olarak Kütüphanelerin Rolü”

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı’nda 2003 yılında yüksek lisans, 2011 yılında da “Endüstriyel Örgütlerde Bilgi Hizmetleri” adlı tezi ile doktora öğrenimini tamamlamıştır. 2015 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. 2017 yılında Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. 2020 yılı Mart ayından itibaren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde görev yapmaya başlayan Mehmet Ali Akkaya, 2022 yılında Profesör kadrosuna atanmıştır. Akkaya’nın, kitap ve kütüphane tarihi, bilginin toplumsal rolü, bilgi merkezlerinde mekân ve mimari, sanat kütüphaneciliği, etik ve meslek etiği, kütüphaneler ve sürdürülebilirlik, bilgi merkezlerinde halkla ilişkiler ve yerel yönetimlerde bilgi hizmetleri konuları başta olmak üzere, bilgi bilim alanında çeşitli bildiri, makale, telif ve editoryal kitap çalışmaları vardır.

pinar

Dr. Pınar Gökçin Özuyar

"Güncel Sürdürülebilirlik Anlayışı"

Dr. Pınar Gökçin Özuyar, lisans eğitimini 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora çalışmasını, TÜBİTAK ve Alman ForshungZentrum Jülich’den kazandığı bir ortak bursla Aachen Teknik Üniversitesi ve Thyssen Mühendislik Almanya’da yaptı. Melek yatırımcılar ile kendi girişim deneyimi de olan, Dr. Özuyar, Dubai ve İstanbul’da çeşitli araştırma ve danışmanlık firmalarında yöneticilik görevlerinde bulundu. Çevresel sürdürülebilirliğin kuruluş stratejisinde nasıl ele alınmasına dair birçok proje deneyimi olan Dr. Özuyar, 2009 yılı sonrasında ise tekrar akademik hayata dönerek, Bahçeşehir, Özyeğin ve İstinye Üniversitelerinde akademisyen olarak sürdürülebilirlik konusunda dersler vermenin yanında özellikle uluslararası fonlu projeler yürüttü. 2011 yılında IBM Akademik İnisiyatif Ödülü kazanmış, 11. Kalkınma Planında Çevre Çalışma Grubu üyesi olarak yer almış ve ayrıca hazırladığı ‘sürdürülebilir üniversite modeli’ ile ISCN 2014 yıllık ödülünde mansiyon sahibi olmuştur. TÜSİAD Sürdürülebilirlik Platformu kurucu direktörü olan Dr. Özuyar, Alman Springer yayınevinin, ‘Sustainability in Higher Education’ ve ‘Encyclopeadia for UN Sustainable Development Goals’ ansiklopedilerinde editörlük yapmaktadır. Dr. Özuyar, ERASME Sürdürülebilir Kalkınma Mükemmellik Merkezi üyesidir.

Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği © 2022